loading

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları

İK Politikamız

Yüksek performans sahibi, iş disiplinini, görev ve sorumluluklarını benimsemiş, insana ve çevreye saygılı, yeniliği ve gelişmeyi arayan, en iyi kaliteyi hedefleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde ilkeleri oluşturulmuş, yaratıcı, lider rolünü üstlenen, girişimci ve dinamik bir personel politikasını öngörmektedir.

Performans Değerlendirme Sistemi

Uygulanan performans değerlendirme sisteminde çalışanın temel sorumluluk alanları ve sorumluluk göstergeleriyle ulaşılmak istenen hedefler konusunda tartışma ortamı hazırlanmakta ve belirlenen bir temel üzerinden periyodik olarak tekrarlanan performans ölçümlemeleri yapılmaktadır.

Kariyer Planlama

Şirketimizde Kariyer Planlama çerçevesinde, çalışanlarımızın işlerindeki becerilerini geliştirmeyi ve onları ilgi duydukları, sahip oldukları özelliklere göre başarılı olabilecekleri iş alanlarına hazırlamayı hedeflemekteyiz.
 
 

Staj Başvuruları

Staj başvuruları Mayıs ayı sonuna kadar kabul edilmekte ve kontenjanlarımız doğrultusunda öğrencilere yaz dönemi (Haziran-Eylül) için staj imkânı sağlanmaktadır. 

Staj yapmak isteyen öğrencilerin, İnsan Kaynakları birimine, kısa özgeçmişleri ve staj yapmak istedikleri bölümü, yeri/ili ve staj süresini belirten bir ön yazıyla başvurmaları gerekmektedir. Başvurular, e-posta, faks, web sitesi yolu ile veya şahsen yapılabilmektedir. 

Başvurular değerlendirildikten sonra, öğrencilere staj başvurusuyla ilgili, olumlu veya olumsuz, e-posta veya telefon aracılığıyla bilgi verilmektedir.

MY Electronic olarak; lise ve üniversite öğrencilerine sağladığımız staj olanağı ile öğrencilerin gelişimine destek verip iş hayatına hazırlanmalarını sağlarken, şirketimizin gelecekteki potansiyel insan kaynağını belirlemeyi hedefliyoruz.

Lise Stajları:

  • Lise staj başvuruları her yıl Mayıs-Haziran ayları içinde kabul edilir ve staj okul dönemi olan Eylül – Haziran ayları içinde gerçekleştirilir.
  • İnsan kaynakları departmanı koordinasyonunda şirket genelinde her yılın Nisan ayında "Lise Stajyerleri Kontenjan Anketi" ile bölümlerin öğrenci sayısı, meslek alanı, staj günü talepleri belirlenir.
  • Staj yapması kesinleşen öğrencilerin meslek eğitim sözleşmeleri ilgili okullardan eğitim öğretim yılı başlangıcında İnsan Kaynakları Departmanına ulaştırılarak staj süreci başlatılır.
  • Stajın ilk haftasında öğrencilere şirket tanıtımı ve uygulamalarını içeren oryantasyon programı uygulanır.

Üniversite Stajları:

  • Üniversite staj başvuruları her yıl, Mart-Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilir. Başvurular ön seçim kriterleri doğrultusunda değerlendirilerek uygun olan stajyer adayları stajyer olarak kabul edilir.
Ön Seçim Kriterleri:
  • Öğrencinin öğrenim gördüğü bölümün şirket iş süreçleri ile ilgili olması,
  • Departman stajyer kontenjanları,

Yukarıdaki kriterlere göre uygun bulunan adaylar, bölümlerin ihtiyaçlarına göre yerleştirilir. Adaylara staja kabul edilip edilmediği bilgisi e-mail ile verilir.